Dokumenty a informace

A tady máme plán naší plavby. Samozřejmě, že tam není všechno a ani být nemůže. Příběh naší expedice se stále vyvíjí a my musíme na něj reagovat. Z našeho hlavního lodního dokumentu /ŠVP/ zde naleznete pouze jeho část, ostatní je k nahlédnutí v kajutě u kapitána.

ŠVP

Tvořivá škola

Svět jako hra

Vyplouváme každý den v 8.15. Přistáváme ve 14.00. Někteří starší námořníci mají v některé dny prodlouženou plavbu. Volejte nám do 8.00 a pak od 9.45 do 10.05. Pokud to nestihnete, tak od 15.00-16.00. Můžete to zkusit i jindy, ale za příjem neručíme.

Pro žáky je škola otevřena od 8.00, pro dojíždějící školním autobusem od 7.30 /neplatí pro ranní družinu/.