Pro rodiče

Velký dík, kteří naší posádce přispěli pomocí, darem, či radou, abychom mohli vyplout na naši plavbu i v novém školním roce. Moc nám to pomohlo. Ať se daří vám, bude se dařit i nám. Ahoj z Pod Hůry.

Pozor, pozor, přestavují se kajuty!

Možná vás požádáme před vyplutím o pomoc.

Pro příští rok budou otevřeny dvě třídy prvního trojročí /1-3/, které najdou své zázemí v prvním patře budovy. Budou mít k dispozici celkem tři místnosti, kde budou rozmístěna jednotlivá hnízda. Ve druhém patře pak bude sídlit jedna třída druhého trojročí, která bude úzce spolupracovat s šestou třídou a dvě ve třetím trojročí. K dispozici budou mít čtyři místnosti, kde budou mít rozmístěna jednotlivá hnízda. Ve třetím patře se zřídí knihovna a archiv.

Organizace výuky a školního roku

Vyplouváme 4.9. v 8.15. První dva týdny naší plavby budou zaměřeny na stmelení posádky a poznávání okolní krajiny. Pomalu během nich přejdeme po jednotlivých kajutách a jejich hnízdech k řešení badatelských výstupů.

První a druhý týden bílá, žlutá, modrá a červená kajuta končí svou plavbu v 11.30. Odjezdy autobusů ve 12.30 Pecka a ve 13. 30. Hořice. Příjezd Pecka /morový sloup/ 12.45, Hořice /morový sloup/ 14.00. Odjezdy ráno Hořice /v 6.50/, Pecka /v 7.50/. Prosíme o dochvilnost.

Pozor! Pozor!

Klub přátel školy

Protože peněžní prostředky na pomůcky, opravy jsou bohužel nezbytné. Budeme se snažit je za pomoci vašich, ale i jiných darů shromažďovat na účtu školy. Číslo účtu: 181206031/0300 (do poznámky, prosím, uveďte: „dar škole“). Záleží na vás, jakou částku měsíčně přispějete, nebo můžete nabídnout pomoc při stavbě paluby. Každý půlrok bude vše vyúčtováno.

Spojíme se s vámi a vše prohovoříme

Rozvrh naší plavby, který začne platit od třetího zářijového týdne.

Organizace školního roku
Období školního vyučování ve školním roce 2017/2018 začne  v pondělí 4. září 2017. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018.

Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.

Jarní prázdniny v libereckém kraji budou probíhat od 26. 2. – 4. 3. 2018.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018.

Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018.
Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.

O případném ředitelském volnu budete včas informováni.

 

V úterý 12. září pojedou děti z 1. stupně do Vrchlabí na vzdělávací program „Tma přede mnou aneb Dotkněme se Krkonoš“ pořádaný Správou KRNAP. Odjezd od školy bude v 8.20, příjezd kolem 11.30.

V pondělí 25. září navštívíme paní zubařku v Horkách u Staré Paky. Děti, kterých se to týká, odjíždějí v 8.30 ze ZŠ. Po žácích školy pojedou školkáčci.